Od chichotu cez výbuchy smiechu až po nekontrolovateľný rehot. Nová stand-up comedy show s inteligentným autorským humorom bez ošúchaných vtipov a samoúčelných vulgarít.